5ημερη στην Κωνσταντινούπολη

4-ήμερη στην Κωνσταντινούπολη 220€.