2ημερο Μετεωρα – Τρίκαλα – Λίμνη Πλαστήρα

2ημερο Μετεωρα – Τρίκαλα – Λίμνη Πλαστήρα